RYOKAN KYOTO

SHISENDO GARDEN

  KYOTO@MAP TOUR SHISENDO GARDEN  

Shisendo is a delughtful little temple in the northern part of the Higashi-yama mountains. It was built in 1641 by the poet Ishikawa Jozan (1583-1672) as a moutain retreat for hermits. It now belongs to the Soto sect of Zen Buddhism. The temple is famous for its Japanese azalea ("tsutsuji") garden and its tranquility.

How to get there
Shisendo is located about 2km north of the Ginkakuji.
The nearest station is Itchijoji on the Eizan main line . From there, walk about 1km eastwards toward the hills. The temple is open everyday from 9am to 5pm. Admission is 500.


|
 

KYOTO MAP TOUR

—·ŠΩ@‹ž“s@

RYOKAN,KYOTOCopyright ( C ) by YACHIYO all rights reserved.